Amb el nostre butlletí estarà actualitzat

Vull subscriure'm
No troba la formació que vol?
Aportar a la població en general, els coneixements elementals i bàsics sobre el suport vital bàsic, reconèixer un problema cardíac, una possible parada cardíaca i tècniques en RCP podent així afrontar amb seguretat una parada cardíaca realitzant unes maniobres de qualitat.
4

hores

| Presencial
Població General
Aportar al personal docent o que treballin amb alumnes de qualsevol edat dels coneixements més elementals i bàsics sobre primers auxilis per poder atendre i oferir una ajuda eficaç en alguna situació de necessitat sanitària, sigui per accident o malaltia. En la seva vida quotidiana com en el centre de...
10

hores

| Presencial
- Personal Docent
Aportar a la població en general, els coneixements què és una farmaciola per a què serveix i el seu contingut bàsic per disposar del necessari en cas necessari per poder atendre o fer una cura a la vida quotidiana com a la feina.
2

hores

| Presencial
Població General
Aportar a la població en general i treballadors, els coneixements més elementals i bàsics sobre primers auxilis per poder atendre i oferir una ajuda eficaç a les persones que es troben en alguna situació de necessitat sanitària, sigui per accident o malaltia. A la vida quotidiana com a la feina....
10

hores

| Presencial
Primers Intervinents
Aportar a la població en general, els coneixements elementals i bàsics sobre tècniques en RCP, realitzant unes maniobres de qualitat.
2

hores

| Presencial
Població General
Aportar al personal que realitza el curs els coneixements i tècniques necessàries per desenvolupar les funcions com socorrista i socorrista en transport sanitari en ambulància sol o en equip, amb o sense material.
30

hores

| Presencial
Població General
Aportar al personal que realitza el curs els coneixements i tècniques necessàries per desenvolupar les funcions com socorrista i socorrista en transport sanitari en ambulància sol o en equip, amb o sense material.
35

hores

| Presencial
Població General
Ensenyar als nens els coneixements més elementals i bàsics sobre primers auxilis. Així saber reaccionar, demanar ajuda i alertar els serveis d’emergència. Iniciar-los primers auxilis.
5

hores

| Presencial
- Per a nens
Ensenyar al personal tècnic i sanitari les tècniques per permeabilitzar la via aèria, la ventilació i oxigenació sense material i instrumentalitzada.
8

hores

| Presencial
- TES
Ensenyar al personal tècnic i sanitari les tècniques per permeabilitzar la via aèria, la ventilació i oxigenació sense material i instrumentalitzada.
4

hores

| Presencial
- TES