Primers Auxilis per a Empreses

Contingut

Aportar a la població en general i treballadors, els coneixements més elementals i bàsics sobre primers auxilis per poder atendre i oferir una ajuda eficaç a les persones que es troben en alguna situació de necessitat sanitària, sigui per accident o malaltia. A la vida quotidiana com a la feina. Així poder afrontar amb seguretat una primera assistència, alertar els serveis d’emergència i atendre la / les persona / es afectades.

Aquesta formació podem adaptar-la a les necessitats reals de l’empresa segons l’avaluació de riscos laborals.

Definicions bàsiques: Què és una urgència o emergència?
Què son els primers auxilis i el socorrisme?
Diferència entre signes i símptomes
Cadena de supervivència
PAS i el nou PAS (PVAS)
Valoració del pacient (ABC)
Pacient Conscient
Exploració secundària (ABCDE)
Pacient Inconscient
Tècniques de mobilització d'urgència
Posició Lateral de Seguretat (PLS)
Reanimació cardiopolmunar bàsica en adults
Obstrucció de la via aèria per un cos estrany en adults
Hemorràgies
Cremades
Ferides
Contusions / traumatismes
Electrocucions
Urgències mèdiques
Farmaciola
Convulsions

Podem realitzar aquesta formació a la teva empresa

Comparteix-nos a les Xarxes!!!!

Formadors

No hi ha formadors per aquesta formació encara

Informació

10

hores

A consultar
Tipus de formació
Sistema de formació
Presencial
Espanyol
Dirigit a
Requisits
Primers Intervinents

Propera formació

En aquests moments no hi ha cap programació d’aquesta formació