Primers Auxilis per a Escoles

Contingut

Aportar al personal docent o que treballin amb alumnes de qualsevol edat dels coneixements més elementals i bàsics sobre primers auxilis per poder atendre i oferir una ajuda eficaç en alguna situació de necessitat sanitària, sigui per accident o malaltia. En la seva vida quotidiana com en el centre de treball. Així poder afrontar amb seguretat una primera assistència, alertar els serveis d’emergència i atendre la / les persona / es afectades.

Aquesta formació podem adaptar-la a les necessitats reals de l’empresa segons l’avaluació de riscos laborals.

Definicions bàsiques: Què és una urgència o emergència?
Què son els primers auxilis i el socorrisme?
Diferència entre signes i símptomes
Cadena de supervivència
PAS i el nou PAS (PVAS)
Valoració del pacient (ABC)
Pacient Conscient
Exploració secundària (ABCDE)
Pacient Inconscient
Tècniques de mobilització d'urgència
Posició Lateral de Seguretat (PLS)
Reanimació cardiopolmunar bàsica en adults i nens
Obstrucció de la via aèria per un cos estrany
Hemorràgies
Cremades
Ferides
Contusions / traumatismes
Electrocucions
Urgències mèdiques
Farmaciola
Convulsions
Crisis d'ansietat
Pèrdua transitòria de coneixement (PTC)

Podem realitzar aquesta formació a la teva escola

Comparteix-nos a les Xarxes!!!!

Formadors

No hi ha formadors per aquesta formació encara

Informació

10

hores

A consultar
Tipus de formació
Sistema de formació
Presencial
Espanyol
Dirigit a
Requisits
– Personal Docent

Propera formació

En aquests moments no hi ha cap programació d’aquesta formació