Política de Privadesa

Informació General Del Lloc Web De Ambulàncies Valira, S.L
De Protecció De Dades I Dels Seus Continguts

Ambulàncies Valira, S.L, ( d’ara endavant Ambulàncies Valira ) es una empresa de naturalesa privada, titular del seu domini a internet amb la seva adreça electrònica http://ambulancies.maig.io, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de Ambulàncies Valira.

Aquest lloc web inclou diferents continguts relatius a la informació de l’empresa, recursos materials i humans, informació relacionada amb el tipus d’activitat i serveis que ofereix i realitza, activitats formatives, publicacions, etc…

1.- Avís Legal

www.ambulanciesvalira.ad és un domini d’Internet de titularitat i naturalesa privada de la Societat Ambulàncies Valira, S.L, ( d’ara endavant Ambulàncies Valira ).

L’accés a aquesta pàgina web i a la informació continguda comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi atentament el contingut d’aquest avís si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen des de la web.

L’usuari, per mitjà de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, utilitzar una sèrie d’aplicacions, adreçar sol·licituds o comunicacions.

La bústia de contacte de la web té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, puguin derivar-se responsabilitats jurídiques vinculants en cas de resposta.

2.- Condicions d’ús

Tots els drets estan reservats.

Ambulàncies Valira, ofereix en aquesta web informació relacionada amb el tipus d’activitat i serveis que realitza i ofereix.

Ambulàncies Valira es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquest lloc web sense notificació prèvia, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, Ambulàncies Valira es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés a la seva web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a l’empresa i que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat per a l’adequat funcionament del web.

No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

3.- Responsabilitat del contingut

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Ambulàncies Valira no és responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • Ambulàncies Valira tampoc es fa responsable de la informació o dels continguts obtinguts a través de possibles enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de l’empresa Ambulàncies Valira.

4.- Política de privadesa

De conformitat amb la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, ( d’ara endavant LQPD ), s’informa que totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat.

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials d’Ambulàncies Valira per la naturalesa de les seves activitats i els seus serveis, assumint el compromís de garantir la privadesa de l’usuari, visitant, client, entitat, etc… en tot moment, i en totes les interaccions.
Ambulàncies Valira, assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’usuari pugui facilitar a través de la nostra web.

4.1 – Ús de les seves dades personals

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, tant mateix en aquest últim cas s’ha de tenir en compte, que potser no puguem oferir-li la millor atenció o informació.
Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per a la qual les sol·licitem. 

La nostra pàgina web recull les seves dades personals mitjançant la recepció del formulari de contacte i a través del correu electrònic on pot sol·licitar-nos qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte, i fins i tot remetre’ns el seu currículum vitae.

L’enviament dels mateixos, implica la seva explicita autorització a incorporar-los als nostres fitxers de tractament de dades corresponents, si Ambulàncies Valira ho considera convenient, en aquest cas, en compliment de la LQPD i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a Ambulàncies Valira passarà a formar part d’un fitxer titularitat d’Ambulàncies Valira degudament inscrit en l’APDA.

Ambulàncies Valira, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

4.2 – Comunicacions de dades

Ambulàncies Valira, li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, en que sigui necessari per la activitat i servei sol·licitat o en que l’usuari ens ho autoritzi expressament

4.3 – Protecció i Seguretat de les seves dades personals

L’usuari pot navegar per la majoria de les pàgines d’Ambulàncies Valira, sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos aquesta informació és necessària per proporcionar-li els serveis electrònics o presencials que sol·liciti.

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les diverses dades personals, l’informem que Ambulàncies Valira, adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, tractaments o accessos no autoritzats.
4.4 – Actualització de les seves dades 

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no ens responsabilitzem de la seva veracitat.
Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que Ambulàncies Valira ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir. 

Ambulàncies Valira pot modificar les presents polítiques de privadesa per adaptar-les a les modificacions que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.

4.5 – Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa vigent d’arxius i documentació i de cada matèria.

4.6 – Drets de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades es duen a terme per Ambulàncies Valira.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Ambulàncies Valira, li informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, vostè ho pot fer davant Ambulàncies Valira presencialment, per correu postal, correu electrònic amb una comunicació escrita i signada per la persona interessada acompanyada d’una còpia del seu passaport o un altre document d’identitat vàlid.

4.7 – Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.ambulanciesvalira.ad o qualsevol altre web propietat d’Ambulàncies Valira són de titularitat exclusiva o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Ambulàncies Valira. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, d’acord amb allò disposat a la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny de 1999. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Ambulàncies Valira explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

En determinats supòsits Ambulàncies Valira pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a: Ambulàncies Valira, SL

No s’autoritza en cap cas:

  • L’extracció d’elements del lloc web d’Ambulàncies Valira, només està autoritzat l’ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar de la web.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web, només està autoritzat l’ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar de la web.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Ambulàncies Valira, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquest.
  • Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al lloc web. No obstant això, els continguts que siguin considerats com a dades obertes, podran ser objecte de reproducció fent menció expressa de la font d’obtenció dels mateixos.

5. – Dades De Navegació ( Galetes / Cookies )

6. – Informació de Contacte

      Responsable del tractament de les seves dades personals

El responsable dels tractaments efectuats és :

Ambulàncies Valira S.L.
NRC 929331-T
AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra

www.ambulanciesvalira.ad
info@ambulanciesvalira.ad
Telèfon : (+376) 61 61 16

Aquesta política de privadesa és d’aplicació única a aquesta pàgina web i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços a d’altres pàgines web.