La nostra família

Perfils professionals

Tècnics/ques en Emergències Sanitàries

Son els professionals sanitaris encarregats dels manteniment del vehicle, la dotació sanitària, la seguretat en el servei, prestar assistència i  col·laborar conjuntament amb altres professionals sanitaris. 

És el perfil més ampli de la professió ja que s’encarreguen del transport tant urgent com no urgent i normalment els primers ens assistir en un incident.  

Infermers/es

La infermeria assistencial, té la responsabilitat de proporcionar cures d’infermeria a tots aquells malalts en situació crítica o de risc potencial, a nivell individual i/o col·lectiu.

Segons la configuració del servei, pot formar equip amb un tècnic en un SVAi o amb tècnic i metge en un SVA.

Metges/sses

En els serveis on es requereix la seva presència, treballant conjuntament amb els altres membres de l’equip, son els responsables de prendre les decisions assistencials a tots aquells malalts en situació crítica o de risc potencial. 

Instructors

Alguns dels nostres professionals a més també son instructors de la nostra secció de formació. Això ens permet estar a la vanguardia de les últimes actualitzacions en protocols, sent el nostre personal els que reben la formació actualitzada de primera mà.  

La varietat de perfils professionals permet desenvolupar formacions per a totes les branques sanitàries dins de les emergències mèdiques així com a la població en general.