Dispositius de Risc Previsible

Els Dispositius de Risc Previsible, en una empresa d’ambulàncies, és el que comunament es diuen serveis preventius i per al món empresarial és conegut com a Prevenció de Riscos Laborals. 

Tècnicament els dispositius de risc previsible son una eina eficaç de planificació de possibles incidències o emergències que poden ocórrer durant l’esdeveniment i es fan servir per prevenir la salut individual o col·lectiva, de forma limitada en el temps i en l’espai. És una tasca multidisciplinar, que en el cas d’esdeveniments temporals es planifiquen i s’executen sols per a l’esdeveniment en concret.

Pots contactar amb nosaltres per a que t’ho expliquem tot

En els esdeveniments que organitzis, on sigui necessari una cobertura sanitària, estarem al teu costat

DRP Puntuals

Esdeveniments esportius, socioculturals...
  • Personal Sanitari
  • Ambulàncies
  • Punt Mèdic Avançat

DRP Regulars

Lligues, entrenaments, campionats...
  • Recursos necessaris
  • Planificació anual
  • Contracte

DRP Temporada

Instal·lacions esportives...
  • Personal Sanitari fix
  • Infermeria habilitada + material
  • Contracte

Com planifiquem els DRP d'esdeveniments

Primer pas
Planificació
En aquest primer punt, necessitem que ens donis informació bàsica de l'esdeveniment, quan es farà, a on, si és un recinte tancat o obert... Sabem que la planificació d'un esdeveniment és un procés molt laboriós però incorporar els nostres serveis en DRP en una fase inicial del projecte ajudarà a una bona planificació tant dels recursos com del propi DRP. Un o dos mesos abans de l'execució de l'esdeveniment, és ideal per a una bona planificació.
Primer pas
Segon pas
Primera Reunió
Un cop rebem la planificació, un dels nostres tècnics es posarà en contacte per tal de conèixer les vostres demandes, els vostres requeriments i poder crear un pressupost. Abordar aquestes característiques ens les primeres fases de planificació de l'esdeveniment ajudarà a minimitzar les improvisacions i incidències.
Segon pas
Tercer pas
Pressupost Estimat
Acabada la reunió, amb les dades obtingudes, passarem un pressupost estimat per a les vostres necessitats. Un cop aprovat el pressupost passem al següent pas.
Tercer pas
Quart pas
Fase de disseny
En aquest pas, es definiran els objectius generals i específics, mantindrem diverses reunions amb els organitzadors, els comuns afectats, policia, bombers si s'escau. En aquest pas, nosaltres també és quan organitzarem el nostre equip i els nostres recursos. Uns dies abans de l'esdeveniment us passarem el pressupost final juntament amb la planificació del DRP.
Quart pas
Cinquè pas
Fase d'execució
És el moment quan es celebra l'esdeveniment. Gràcies a la fase de disseny, tothom sabrà el que ha de fer. Estem permanentment en contacte amb els organitzadors mitjançant el nostre coordinador del DRP.
Cinquè pas
Sisè pas
Fase de desactivació
La fase final on es retiraran els nostres efectius. Uns dies més tard ens posarem en contacte per valorar l'atenció i buscar punts de millora per al proper esdeveniment.
Sisè pas